Contact Us

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Gofal Sylfaenol a Rhwydweithiau Is-adran
Gofal Sylfaenol

Ty Llanarth
Uned 1, Porth Trecelyn
Stryd y Bont
Trecelyn
NP11 5GH
Aneurin Bevan University Health Board
Primary Care & Community Services Division
Primary Care
Llanarth House
Unit 1, Newbridge Gateway
Bridge St
Newbridge
NP11 5GH

Anna Thomas

Gweinyddwr tîm |Team Administrator

Tim Cymorth Gweithredol Gofal Sylfaenol | Primary Care Operational Support Team (PCOST)

E-bost | E-mail:

anna.thomas3@wales.nhs.ukFfôn | Tel: 01495 241236

 

Or Contact:

E-bost /E-mail: Beverley.Davies3@wales.nhs.uk
Ffôn /Tel: 01495 241228 Blackberry: 07805817755
Ffacs / Fax: 01495 241201 Safe Haven / Hafan Ddiogel: 01495 241203

Bev Davies
Senior Project Manager
Uwch Reolwr Prosiect
Primary Care and Community Services Division
Is-adran Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol

General Enquiries

Contact
Sending